Siden 1998 har Agent skapt effektiv kommunikasjon og markedsføring for små til store virksomheter på tvers av bransjer.

Agent er et lite kommunikasjonsbyrå basert i Stavanger, men med hele landet som marked. Med over 25 års erfaring med effektiv og målrettet kommunikasjon, er vi blant bransjens mest erfarne aktører. Vi jobber med små, mellomstore og store virksomheter innen ulike bransjer, og bistår fra strategi, idé og plan, til gje nomføring av tiltak i alle kanaler. Våre kunder jobber blant annet med energi og industri, teknologi, bank og finans, oppstartsbedrifter, offentlig virksomhet, varehandel og mer.

Agent ble etablert av Morten Helliesen i 1998. Med nær 20 år bak seg i media, blant annet Stavanger Aftenblad, hadde han allerede da bred innsikt i næringslivet, et omfattende nettverk og, ikke minst, inngående kunnskap om og erfaring fra hvordan virksomheter kommuniserer effektivt.