Category: Agent AS

04
Sep

Feige ledere og visne verdier gjør ny vekst vanskeligere

Mange bedrifter som er rammet av lav oljepris og sviktende etterspørsel, vil trolig aldri komme tilbake med den troverdighet de hadde før krisen. Ikke fordi markedet ikke tar seg opp igjen, men fordi verdier og prinsipper for god internkommunikasjon og en sterk bedriftskultur fra den gang inntjeningen var på topp, i dag er lagt i skuffen og glemt. Continue Reading..

06
Jan

Bedre forberedt på 2016 med Konjunkturbarometeret

Å ha mest mulig kunnskap om marked og utsikter gir bedriften i regionen et unikt utgangspunkt for 2016. Knapt noen gang tidligere har interessen for Konjunkturbarometeret for Rogaland, Hordaland og Agder vært større. Innholdet i barometeret er utarbeidet av SpareBank1 SR-Bank i samarbeid med Agent, og ble presentert 6. januar.

Continue Reading..

11
Aug

En del av oljeeventyret

I 50 år har oljevirksomheten skapt vekst og velstand i Norge. I like mange har Dolphin Drilling vært en viktig leverandør av riggtjenester på sokkelen. Selskapet, eid av Fred Olsen Energy, er en av virksomhetene med lengst fartstid innen oljevirksomheten. Agent har skrevet historien fra 1965 og fram til i dag.

Continue Reading..