04
Sep

Feige ledere og visne verdier gjør ny vekst vanskeligere

Mange bedrifter som er rammet av lav oljepris og sviktende etterspørsel, vil trolig aldri komme tilbake med den troverdighet de hadde før krisen. Ikke fordi markedet ikke tar seg opp igjen, men fordi verdier og prinsipper for god internkommunikasjon og en sterk bedriftskultur fra den gang inntjeningen var på topp, i dag er lagt i skuffen og glemt.

Det er synd. For det er i krevende tider bedriftene trenger verdier som viser vei og som holder organisasjonene oppe.

God kommunikasjon er en forutsetning for å få til det mange bedrifter har som største utfordring akkurat nå, nemlig omstilling og ny vekst. Det er viktig internt i organisasjonen for å skape tillit og trygghet tross krevende tider. Og det er selvsagt viktig utad for å vise markedet at virksomheten har til hensikt å overleve, og kan hende komme enda sterkere tilbake enn noen gang. Det signalet mange bedrifter gir i dag, er dessverre ofte det motsatte både innad og utad. Permitteringer og oppsigelser følges ofte av konflikter. Kombinasjonen med sviktende etterspørsel resulterer i en tom omdømmekonto.

Mangel på kommunikasjon er egnet til å svekke eller i verste fall gjøre endring umulig. Ingen bedrift klarer å snu en negativ utvikling uten engasjement og drahjelp fra de ansatte. Om næringslivet noen gang har hatt behov for alt det engasjement og all den kraft de ansatte representerer – ja, så er det nettopp nå. Ledelsen og de ansatte spiller på samme lag. Det ser mange av dagens ledere ut til å ha glemt.

Vraker det de har trodd på

Mennesket i sentrum. Rom for meninger. En unik arbeidsplass. Åpne kanaler. Og, ikke minst – høyde under taket. Det manglet ikke på fyndord om verdier og kommunikasjon om vi går noen år tilbake i tid, til den gang bedriftenes fellesnevner var store overskudd og lysende utsikter.

Og, for all del. Det er ingenting i veien med verdier og kommunikasjon. Tvert imot. Det er bedriftens fundament, selve grunnmuren, vi snakker om her. Ikke noe er viktigere i organisasjonens liv.

Å ha fokus på det som er viktig i en bedrifts liv er enkelt når pilene peker opp, den ene festtalen avløser den andre og ambisiøse mål meisles ut. Hverdagen og virkeligheten kommer når pilene bikker andre vei, omsetningen svikter og organisasjonen må slankes. Det er da prinsippene som har vært bærebjelker for verdiene, prøves for alvor. Og det er da mange eiere og ledere feiger ut. De vraker det de selv har trodd på, eller rettere sagt – det de har gitt inntrykk av at de har trodd på. Det er en kortsiktig, feil og farlig prioritering. Den dagen pilen igjen peker opp, står de uten troverdighet til å være arbeidsplassen for de dyktigste medarbeiderne i et marked hvor man takler omstilling.

Uavhengig av tidene

Prosessen mange bedrifter er inne i for tiden, er brutal. Den er en påkjenning for alle involverte. Og man kan ikke styre unna alle vanskeligheter og konflikter. Det er på ingen måte enkelt å stå i spissen for en virksomhet som møter veggen. Ingen kan påstå at det å være leder, er lett. Likevel er det her ansvaret ligger.

Prinsippene for verdier og god kommunikasjon lever uavhengig av tidene. Har man definert åpenhet og dialog som bærebjelker i gode tider, er det noe av det som vil styrke bedriften gjennom de vanskelige. Likevel er det slik at begrepene er like enkle å definere som de er vanskelige å sette ut i livet i praksis.

Åpne kanaler og god dialog gjør mennesker tryggere, selv om situasjonen for en virksomhet er uklar og usikker. Mangel på kanaler og kommunikasjon har den motsatte effekten. I dag ser vi mest av sistnevnte. Det er alvorlig for de medarbeidere som rammes så vel som får bedriften. Frustrerte og usikre medarbeidere skaper ingenting, og bidrar lite til en bedrifts snuoperasjon. Tvert imot. Derfor er ledere som står støtt og med klare verdier i ryggen, viktigere enn noen gang.

Viktig å vise ansikt

God kommunikasjon handler om åpenhet. Det handler om å gi kunnskap og skape forståelse. I disse tider er det også viktig at man tør vise sårbarhet, enten man er leder eller menig.

Og mest av alt handler det om å stå last og brast ved prinsippene fra de gode tidene, også når det røyner på. Ingen sier det er enkelt. Men det er mulig.

Det hele begynner og slutter med ledelse. Ledere som er synlige. Som tør. Som er tilstede og nær folk. Som ikke feiger ut, som holder fokus på verdier og som bygger omdømme. Det er slike ledere som vil stå til rors når markedet igjen snur, og det er klart for ny vekst.

Morten Helliesen,
Rådgiver, Agent Kommunikasjon