THE BLOG

04
Sep

Feige ledere og visne verdier gjør ny vekst vanskeligere

Mange bedrifter som er rammet av lav oljepris og sviktende etterspørsel, vil trolig aldri komme tilbake med den troverdighet de hadde før krisen. Ikke fordi markedet ikke tar seg opp igjen, men fordi verdier og prinsipper for god internkommunikasjon og en sterk bedriftskultur fra den gang inntjeningen var på topp, i dag er lagt i skuffen og glemt. Continue Reading..