06
Jan

Bedre forberedt på 2016 med Konjunkturbarometeret

Å ha mest mulig kunnskap om marked og utsikter gir bedriften i regionen et unikt utgangspunkt for 2016. Knapt noen gang tidligere har interessen for Konjunkturbarometeret for Rogaland, Hordaland og Agder vært større. Innholdet i barometeret er utarbeidet av SpareBank1 SR-Bank i samarbeid med Agent, og ble presentert 6. januar.

Barometeret tar temperaturen på næringslivet i Rogaland, Hordaland og Agder. 600 bedrifter har svart på hva de tror om utviklingen innen blant annet årsverk, omsetning, ordrereserve og lønnsomhet. Svar og analyser hjelper næringslivet til å ta de rette beslutningene i en krevende tid.

Hovedpunktene er like klare som de er utfordrende:

  • 2015 var krevende, men utsiktene for næringslivet er rimelig stabile.
  • Ringvirkningene av oljenedgangen brer likevel om seg, og vi må være forberedt på høyere ledighet i 2016.
  • Bunnen er ennå ikke nådd. Det skjer trolig ila 12-18 måneder, noe som betyr nedgang i ordrereserver, investeringer og lønnsomhet også i tiden som kommer.

Vil du vite mer? Her kan du laste ned konjunkturbarometeret.