02
Jan

Vellykket omstilling krever god kommunikasjon

Skal bedriftene lykkes med omstilling, må man tenke nye og mer effektive måter å kommunisere på internt og eksternt. Det er bedriftens omdømme og mulighetene til å komme tilbake enda sterkere enn før som står på spill.

God kommunikasjon er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape resultater. Det vet Agents kunder som har oppnådd nettopp det. Hører bare hva Roy Hammer (bildet under) forteller om tiden som adm. direktør ved den internasjonale aluminiumsgiganten Alcoas bildelfabrikk i Farsund, et selskap med både Volvo og BMW på kundelisten.

”Jeg kom inn i jobben i en meget krevende periode, hvor bedriften hadde store problemer med å klare forberedelsene til Volvos lansering av en ny modellserie. Blant annet ble antall ansatte doblet fra cirka 250 fra vår til høst i løpet av et år.

Store endringer i ledelse, mange nyansatte, tekniske utfordringer samt en negativ kontanstrøm krevde en innsats for å mobilisere organisasjonen, samt håndtere press fra ulike interessegrupper.

rh-webKommunikasjon ble et nøkkelord. Vi startet et samarbeid med Agent som strakte seg over flere år. Det ble utviklet en praktisk og handlingsfokusert kommunikasjonsplan, som inneholdt en betydelig forbedring av internkommunikasjonen samt håndtering av bedriftens ulike interessegrupper.

Morten Helliesen er en meget dyktig fagmann med solid erfaring som evner å sette seg raskt inn i kundens problemstillinger. Rådene er preget av solid praktisk håndverk som bygger på en solid analytisk vurdering av kontekst og tilhørende forslag til aksjonspunkter. Han fungerte også som mentor, og var en meget god diskusjonspartner i tiden vi arbeidet sammen.

En betydelig oppgradering av internkommunikasjonen, stakeholderanalyser, intervjutrening, et meget vellykket newsletter, ekstern profilering mot lokalsamfunn, regionale og nasjonale interessemiljøer var produkter som ble utviklet og levert. Den lille, men effektive staben i Agent var tilgjengelig 24/7, og viste en upåklagelig fleksibilitet.

Hos Alcoa ble et underskudd før skatt på 475 MNOK snudd til et overskudd før skatt på 10 MNOK, og ytterligere forbedret til 25 MNOK. Produktiviteten ble forbedret med 563 % i løpet av fem år.

Uten at det selvsagt er mulig å påvise en direkte årsakssammenheng, vil jeg si at samarbeidet med Morten Helliesen og Agent var en av de sentrale byggesteinene som var med å bidra til den vellykkede snuoperasjonen.”

Vil du vite mer om hvordan nettopp du kan bruke kommunikasjon for å klare omstillingen? Ta kontakt med Agent.