11
Aug

En del av oljeeventyret

I 50 år har oljevirksomheten skapt vekst og velstand i Norge. I like mange har Dolphin Drilling vært en viktig leverandør av riggtjenester på sokkelen. Selskapet, eid av Fred Olsen Energy, er en av virksomhetene med lengst fartstid innen oljevirksomheten. Agent har skrevet historien fra 1965 og fram til i dag.

Det har blitt en spennende og engasjert historie om hvordan en av sokkelens ledende leverandører ble til, og ikke minst hvordan framsynte mennesker så muligheter og var villige til å satse da Norge fortsatt var en ung oljenasjon.

Og selv om bransjen er inne i tøffe tider i dag, tenker Dolphin langsiktig. Nå rettes blikk mot framtiden.